Cayma Hakkı

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma Beyanı www.karenoptik.com/siparis-takibi bağlantısı üzerinden sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak yapılmalıdır.

Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yasal on dört (14) günlük süre içinde yukarıda belirtilen şekilde Karen Optik’e yöneltmiş olmalıdır. Bu hakkın süresi içinde kullanılması halinde, bu beyanın yöneltildiği tarihten itibaren beş (5) gün içerisinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte, mal üzerindeki güvenlik bandı çıkarılmadan Karen Optik’e göndermesi zorunludur.

Bu malın ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde malın incelemesinde ayıplı bir durum görülmediği durumda mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Karen Optik ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

Malın hasarlı/ayıplı olarak gönderilmesi/teslim edilmesi halinde; ALICI’nın, malın 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edildiği tarihten itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde www.karenoptik.com/siparis-takibi bağlantısı üzerinden sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak başvuru yapması zorunludur. Aksi taktirde malın ALICI’nın elinde hasar görmüş olduğu kabul edilecek ve hasarlı/ayıplı gönderilmiş mal kapsamının dışında kalacaktır.

ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz :

a. Malın üzerinde bulunan Güvenlik Bandının çıkarılması halinde,

b. Malın kendisinin ve/veya varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,

c. Hasarlı/Ayıplı gönderilen/teslim edilen mal için; malın 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edildiği tarihten itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde iade işlemlerinin başlatılmaması halinde,

d. ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

* Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir. Mesafeli satış sözleşmesinin 7.1.4. maddesinde belirtildiği şekilde oluşan durumlar için 7.1.4. maddeye uygun olarak yapılan iade gönderileri ile arızalı ve/veya bozuk olan mal, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için gönderilen malların kargo ve gönderim ücretleri Karen Optik tarafından karşılanacaktır.

* Cayma hakkını kullanarak ürünü iade etmek isteyen ALICI, ilgili ürünü KAREN OPTİK’in ürünü kendisine ulaştırdığı kargo şirketi, eğer yoksa bulunduğu bölgede KAREN OPTİK’in anlaşmalı olduğu Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese göndermelidir. Güncel anlaşmalı kargo firma(lar) listesi 0505 975 09 60 numaralı Müşteri Danışma Hattı’ndan öğrenilebilir.

Gönderi Adresi: : Tunahan Mah. 208 Sok. No:4/33 Eryaman Etimesgut ANKARA
Müşteri Danışma Hattı: 0505 975 09 60
Eposta: iletisim@karenoptik.com