Hizmetin Tanımı

PayTR tarafından, Son Kullanıcı’ya, ödeme kartı bilgilerini ve diğer gerekli bilgileri muhafaza etmesini ve bu bilgilerin yeniden girilmesine gerek kalmadan ödeme yapmanızı sağlayacak bir tek tuşla ödeme hizmeti (Bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır.) sunulmaktadır. Hizmeti kullanabilmek için sistemimize, kart numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgilerden oluşan kart bilgilerinizi (“Kart Bilgileri”) ve Kart Bilgileri ile sizi eşleştirmek için kullanılacak olan gerekli diğer bilgileri (örn. cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz vs.) (Kart Bilgileri ve sisteme girilen tüm diğer bilgiler “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır) girmeniz gerekmektedir. Kişisel Bilgileriniz PayTR tarafından saklanacak, işlenecek ve Hizmetlerin kullanılmasına olanak tanıyan sistemimize kayıtlı diğer tüm Üye İşyerlerine ve Satıcılara transfer edilecektir. Ödeme kartı bilgileriniz Satıcılar ile hiçbir zaman tam ve açık olarak paylaşılmayacak; sadece bilgiler şifrelenmiş bir biçimde gönderilecektir. PayTR, Hizmetleri sunulabilmesi için gerekmesi halinde sizden ek bilgiler talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Kişisel Bilgiler’in kayıt altına alınacağını ve PayTR tarafından ilgili PCI/DSS standartlarına uygun olarak PayTR’nun mülkiyetinde olan veya kiralanan veri merkezlerinde güvenli olarak muhafaza edileceğini kabul etmektesiniz.

Bakiyenin yetersiz olması nedeniyle veya başka bir sebepten ötürü ödemenin daha önceden tanımlanan seçilmiş ödeme kartıyla gerçekleştirilememesi durumunda, Son Kullanıcı bahse konu ödeme kartını Uygulamadan silmek, yeni bir ödeme kartı tanımlamak ve ödeme işlemini yeni tanımlanan ödeme kartı ile tamamlamak hakkını haizdir.

Hizmetler web siteleri üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret işlemlerinde de kullanılabilmektedir. E-ticaret işlemleri gerçekleştirirken Hizmetlerden yararlanmak için gerçekleştirmek istediğiniz işlemin bulunduğu internet sitesi tarafından sağlanacak olan ara yüze Kişisel Bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Bu tür bir e-ticaret işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, malların/hizmetlerin satışını gerçekleştiren Satıcı sizden ek bilgiler talep edebilir veya belirli bir ödeme prosedürünü takip etmenizi isteyebilir. İşbu Sözleşme ile PayTR’nun Satıcılar veya Üye İşyerleri tarafından uygulanan prosedürler veya sunulan içerik üzerinde hiçbir kontrolü veya bu sayılanlara ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını kabul etmektesiniz. Talebiniz üzerine PayTR, Satıcı tarafından sağlanacak arayüz içerisinde kayıtlı bulunan ödeme kartı bilgilerinizi Satıcının ödeme sistemine aktaracaktır. Alım işlemini onaylamanızın ardından Satıcı ödemeyi her zaman olduğu gibi işleme tabi tutulmak üzere bankasına iletecektir.

Ödemenin PayTR tarafından sunulan Hizmetler aracılığıyla tamamlanamaması durumunda, alım işlemine ilişkin ödemenin başka bir yöntemle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde alım işlemi tamamlanmayacaktır.

Web tarayıcı yerine, Mobil Uygulama Vasıtasıyla Gerçekleştirilen İşlemler, akıllı telefonunuza indirilecek olan ilgili Üye İşyeri uygulaması (“Uygulama”) vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Uygulamayı indirdikten sonra Uygulama tarafından sağlanan ara yüze Kişisel Bilgilerinizi gireceksiniz ve ardından bu bilgiler sistemimize gönderilecektir. Uygulama üzerinden bir satın alma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, malların/hizmetlerin satışını gerçekleştiren Satıcı sizden ek bilgiler talep edebilir veya belirli bir ödeme prosedürünü takip etmenizi rica edebilir. İşbu Sözleşme ile PayTR’nun Üye İşyerleri tarafından uygulanan prosedürler veya sunulan içerik üzerinde hiçbir kontrolü veya bu sayılanlara ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını kabul etmektesiniz. Talebiniz üzerine PayTR, Uygulama içerisinde kayıtlı bulunan ödeme kartı bilgilerinizi Üye İşyeri’nin ödeme sistemine aktaracaktır. Alım işlemini onaylamanızın ardından Üye İşyeri ödemeyi her zaman olduğu gibi işleme tabi tutulmak üzere bankasına iletecektir.

Ödemenin PayTR tarafından sunulan Hizmetler aracılığıyla tamamlanamaması durumunda, alım işlemine ilişkin ödemenin başka bir yöntemle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde alım işlemi tamamlanmayacaktır.

İşbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek akıllı telefonunuzun çalınması veya üçüncü taraflarca kullanılması durumunda, akıllı telefonunuzu elinde bulunduran kişinin herhangi bir bilgi girmeden Mobil Uygulama üzerinden işlemler gerçekleştirebileceğinin farkında olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. Son Kullanıcı, Hizmetlerin bu şekilde izinsiz olarak kullanılmasından PayTR’nun hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.

Kişisel Veriler
Hizmetleri sunabilmek için PayTR’nun, Hizmetleri kullanmak için PayTR’ya sağladığınız herhangi bir kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir. Hizmetleri kullandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere Hizmetleri almamayı tercih edene kadar, PayTR’ya Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır.

İşbu Hüküm ve Koşullar ile Son Kullanıcı, PayTR’nun Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:

1- Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ile dolandırıcılığın tespiti ve destek verme amacıyla kullanmasına.

2- İşbu Hüküm ve Koşullarda düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla (ödeyeceğiniz kredi kartı bilgileri ile diğer bilgileri eşleştirerek kart sahibini tayin etmek de dâhil olmak ve fakat bunla sınırlı olmamak üzere) Satıcı’dan temin ettiği Kişisel Verileri kullanmasına.

3- Hizmetleri alan diğer Satıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine.

4- Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına.

5- Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta PayTR’nun haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya PayTR’nun bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri vermesine.

6- Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacıyla kullanılmasına.

7- Kişisel Verilere dahil olan telefon numaranız ve/veya mail adresinizin PayTR tarafından sizinle iletişim ile ilgili yeniliklerden ve/veya kampanyalardan haberdar etmek ve reklamları size iletmek için kullanılmasına.

8- İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına.

Hizmetlerin alınmamasına karar verilmesi halinde ödeme yapılacak kredi kartlarının sistemden çıkarılmasının istenip istenmediğini soracak olan Uygulamanın veya Üye İşyeri tarafından işletilen web sitesinin ödeme bölümüne girilmesi gereklidir. Son Kullanıcı, ödeme yapılacak kredi kartlarının Sistemden silinmesi halinde, tekrar kayıt yaptırana kadar Hizmetlerden yararlanamayacağını kabul etmektedir. Kişisel Veriler, Hizmetlerin alınmamasına karar verilmesinden itibaren 48 saat sonra toplanmayacak, depolanmayacak, kullanılmayacak, işlenmeyecek veya transfer edilmeyecektir.

PayTR’nun işletmesinin veya varlıklarının tamamını veya bir kısmını satması veya devretmesi durumunda, Kişisel Verileri devretme hakkı da saklı kalmaktadır. Bahse konu satış veya devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, PayTR, devir alan tarafın PayTR’ya sağlanan Kişisel Verileri işbu Hüküm ve Koşullara uygun bir şekilde kullanmak üzere yönlendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Sorumluluk

Son Kullanıcı’nın Hizmetlerden faydalanabilmesi için en az 18 yaşında olması şarttır. PayTR bir banka değildir ve bankacılık hizmetleri sunmamaktadır. PayTR tarafından sunulan Hizmetler burada tanımlanan kapsam ile sınırlıdır. PayTR siz ve herhangi bir Satıcı ve/veya Üye İşyeri arasında yapılan hiçbir işleme dâhil değildir veya bahse konu hiçbir işleme ilişkin taahhüt vermemektedir. PayTR, hiçbir son kullanıcı adına ödeme güvencesi vermemektedir. PayTR sizin adınıza aktarmakta olduğu kişisel bilgilerin gerçekliği, geçerliliği, doğruluğu veya eksiksiz olduğuna ilişkin hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır. PayTR, PayTR’nun kast ve ağır kusuru olan haller hariç olmak üzere kişisel bilgiler ile ilintili dolandırıcılık faaliyetleri veya bahse konu bilgilerin izinsiz kullanımına ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Siz ve satıcı arasında gerçekleştirilen işleme ilişkin herhangi bir kusurdan, gecikmeden, ayıptan, hatadan veya uyumsuzluktan PayTR sorumlu değildir.

PayTR’nun, Uygulama ve/veya e-ticaret siteleri aracılığıyla erişilen Satıcılara veya Satıcılar tarafından Uygulama içerisinde veya kendi internet siteleri üzerinden sunulan Tekliflere ilişkin hiçbir teminat veya güvence vermeyeceğini kabul etmektesiniz.

Son Kullanıcı Hesabı
Son Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak üzere kayıt yaptırırken ve hesabını oluştururken doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlayacağını, herhangi bir üçüncü kişinin hesabına erişmelerine veya şifresini kullanmalarına izin vermeyeceğini, Kişisel Bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlayacağını, Hizmetleri diğer kullanıcıların bahse konu Hizmetlerin kaynaklarına erişimini veya bu kaynaklardan yararlanmalarını olumsuz biçimde etkileyebilecek veya PayTR’nun veya Üye İşyerlerinin sunucularına veya ağlarına zarar verebilecek, bahse konu sunucular ve ağları hizmet dışı bırakacak veya kapasitesini zorlayabilecek herhangi bir biçimde kullanmayacağını ve Hizmetleri yasadışı veya işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca yasaklanmış olan hiçbir amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Son Kullanıcı’nın doğru ve güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi temin etmesi veya PayTR’nun bahse konu bilginin doğru ve güncel olmadığından veya eksik olduğundan şüphelenmesine neden olacak makul gerekçelerinin mevcut olması durumunda; PayTR Son Kullanıcı hesabını geçici veya kalıcı olarak erişime kapatabilir veya sonlandırabilir. Herhangi bir şifrenin gizliliği veya hesabınızla ilintili olarak vuku bulacak herhangi bir kullanım veya faaliyet tamamen Son Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Garanti Koşulları
Son kullanıcı, PayTR veya iş ortakları, üye işyerleri, çalışanları, temsilcileri, ana şirketleri veya iştiraklerinin, hizmetlerin kullanılması dâhilinde, PayTR’nun kast ve ağır kusuru olan haller müstesna olmak üzere, hırsızlık veya yetkisiz kullanım da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerin ifşa edilmesinden veya bununla bağlantılı olarak doğacak, doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmadığını herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve gayrı kabili rücu olarak kabul etmektedir.

Satıcının alım işleminin konusuna ilişkin ifası, alıma konu olan ürünün geç teslim edilmesi/teslim edilmemesi, alıma konu olan ürünlerin ayıplı olarak teslimi, mülkiyet hakkı/ihlal durumunun söz konusu olup olmaması, bilginin niteliği veya belirli bir amaca uygunluğu dâhil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Hizmetler aracılığıyla PayTR’dan aldığınız bilgiler, işbu hüküm ve koşullar kapsamında açıkça belirtilmeyen hiçbir garanti sorumluluğunu doğurmayacaktır. Herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, PayTR hizmetin kullanılabilir durumda olmasına, hizmetin hatasız olarak çalışacağına, bilgilerin doğruluğuna, arızların giderileceğine veya hizmetin virüs veya diğer zararlı unsurları içermediğine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Hizmetleri kullanımınıza ilişkin risk tarafınıza ait olacak olup, indirilen veya sair surette edinilen herhangi bir içerik riski tarafınıza ait olmak üzere temin edilecektir ve virüslerden kaynaklanan hasar dâhil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere hizmetleri kullanmanızdan dolayı işletim sisteminize verilecek herhangi bir hasardan veya herhangi bir veri kaybından münhasıran siz sorumlu olacaksınız. İşbu hükümlerde yer alan hiçbir hüküm, PayTR’yu (ı) kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanmaya (ıı) dolandırıcılık veya yalan beyana veya (ııı) PayTR’nun kendi sorumluluğunu bertaraf etmesinin veya bertaraf etme teşebbüsünde bulunmasının hukuka aykırı olacağı herhangi bir hususa ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmamaktadır.

Kablosuz taşıyıcınız, satıcı, mobil cihazınızın/ bilgisayarınızın üreticisi ve perakende satıcısı, mobil cihazınızın/bilgisayarınızın/yazılımınızın işletim sisteminin geliştiricisi ve herhangi bir uygulama mağazasının veya uygulamayı edindiğiniz benzer hizmetin operatörü (bundan böyle bunlar topluca “üçüncü taraflar” olarak anılacaktır) işbu sözleşmenin taraflarından biri değildir ve hizmetler bu sayılanların mülkiyetinde olmayıp, hizmetlerden sorumlu olmayacaklardır.

İhlal yasağı, mülkiyet, ticari elverişlilik, satıcının alım konusuna ilişkin ifası, alıma konu ürünün geç teslim edilmesi/teslim edilmemesi, alıma konu ürünlerin ayıplı olarak teslimi, zapta karşı tekeffüle, bilgi kalitesi ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin olarak verilecek zımni garanti dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların hizmetlere ilişkin sarih veya zımni hiçbir garanti sorumluluğu olmadığını; (ıı) hiçbir durumda, üçüncü tarafların ilgili talebin türüne bakılmaksızın (sözleşme ihmali veya haksız fiile dayalı talepler dâhil olmak ancak bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) PayTR veya iş ortakları, çalışanları, temsilcileri, ana şirketleri veya iştirakleri bahse konu zarar veya hasarın oluşabileceği hususunda bilgilendirilmiş olsalar dahi hizmetlerden ve işbu sözleşme sebebiyle kaynaklanan mal zararı, kullanım kaybı, iş kaybı, mali kayıp, veri kaybı veya kâr kaybı dâhil olmak ancak bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, cezai, arızi veya kusurlu bir fiil veya ihmalden fiilen doğmuş olmakla birlikte onun sonucu olmayan zararlardan dolayı size veya sair üçüncü taraflara karşı sorumlu tutulmayacağını kabul etmektesiniz. İşbu hüküm ve koşullarla, PayTR’nun kast ve ağır kusuru olan haller müstesna olmak üzere, sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin işbu hüküm ve koşullardan doğabilecek zararından dolayı PayTR’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Genel Hükümler
İşbu Hüküm ve Koşullar, içerdiği hükümlerden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde kendiliğinden fesih olacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullara Türk Hukuku uygulanacaktır. Hem Son Kullanıcı hem de PayTR İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin her türlü ihtilafın çözümünde yetkili olduğunu kabul eder. Hüküm ve Koşullar, Son Kullanıcı tarafından temlik veya devir edilemez. PayTR işbu Hüküm ve Koşullarda öngörülen haklarını dilediği zaman temlik edebilir ve yükümlülüklerini devredebilir. İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünün veya hükmünün hukuka aykırı, hükümsüz, geçersiz veya uygulanamaz kılınması durumunda; geriye kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Belirli sayfalarda, uygulamalarda, araçlarda ve Hizmetler içerisinde erişim sağlayabildiğiniz diğer materyallerde mevcut bulunan belirlenmiş yasal bildirimler veya koşullar ile işbu Hüküm ve Koşulların bazı hükümlerin yerini alabilir veya aynına birtakım ilaveler yapabilir. PayTR’nun işbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünü veya ilave herhangi bir hükmü uygulamaması, bahse konu hükümlerden veya bu hükmü uygulama hakkından feragat ettiği şeklinde addedilmeyecektir. İşbu Hüküm ve Koşullar ile ilgili herhangi bir belge, elektronik ortamda kabul edilebilir ve vereceğiniz onayın siz ve PayTR arasında bağlayıcı olduğu varsayılacaktır.